Nemocnice následné a rehabilitační péče

Společnost Interna Co. s.r.o. Chittussiho 1, Praha 6 vznikla v roce 1996 jako nestátní zdravotnické zařízení. V té době náplní činnosti byla akutní interní lůžka, interní ambulance a ambulance praktického lékaře.

V roce 1999 byla akutní interní lůžka převedena na lůžka následné péče dle požadavku Ministerstva zdravotnictví. Od roku 2009 provozuje společnost také lůžka sociálně zdravotní.

V roce 2013 jsme úspěšně prošli výběrovým řízením MZČR na nové odbornosti.

Těmi jsou následná rehabilitační péče a dlouhodobá ošetřovatelská péče.
 
 V současnosti tedy poskytujeme zdravotní péči na 80 lůžkách zdravotních a 20 lůžkách sociálních. Zdravotní lůžka se dle druhu péče dělí na 40 lůžek následné péče, 20 lůžek rehabilitačních a 20 lůžek ošetřovatelských. 

Součástí nemocnice je interní ambulance a ordinace praktického lékaře.
 
Jako soukromá společnost nemáme určenou spádovou oblast a to nám umožňuje poskytovat služby občanům z celé ČR bez omezeni regionu na lužkách zdravotních i sociálních. Rovněž přijímáme pacienty zařazené do dialyzačního programu.

Kvalifikace a počet lékařů, zdravotních sester a nižšího zdravotnického personálu je v souladu s požadavky a nároky zdravotních pojišťoven. V počtu fyzioterapeutů a nižšího zdravotnického personálutyto počty dokonce překračujeme ve snaze zajistit kvalitní péči o naše pacienty.

Snahou vedení organizace je kontinuální zavádění nových a moderních metod léčení, ošetřování a rehabilitace. Cílem péče zdravotnických pracovníků naší nemocnice je zlepšení zdravotního stavu pacientů, snaha o jejich návrat do domů bez většího omezení aktivit. Pokud to není možné, tak stabilizovat zdravotní stav natolik, aby bylo možné přeložení do některého sociálního zařízení.


Aktuality

28.3.2019
Změna Praktický lékař - 1.4.2019
18.12.2018
Vánoční provoz
19.10.2018
TISKOVÁ ZPRÁVA

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy