Úvodní stránka » Aktuality » Rezidenční místa- výběrové řízení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2020

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

 

Název a adresa vyhlašovatele:

INTERNA Co, spol. s r.o.

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45789924

 

Rezidenční místa v oboru:

§  Ošetřovatelská péče v interních oborech (2 místa)                                                                                                              

 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

 

Lhůta pro podání přihlášek:

Od 11.5. do 31.5.2020 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

Místo pro podání přihlášek: 

INTERNA Co, spol. s r.o. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2020 

 

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:

§  přihláška,

§  osobní dotazník,

§  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci INTERNA Co, spol. s r.o. nedokládají),

§  výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci INTERNA Co, spol. s r.o. nedokládají),

§  kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,

§  neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,

§  neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a

§  přehled odborné praxe.

 

Hodnotící kritéria:

§  odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,

§  zájem o práci v oboru

§  osobnostní předpoklady.

 

 

Způsob hodnocení kritérií:

Interna Co, spol. s r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa 

 

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

 

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

Soubory ke stažení:

Přihláška
Osobní dotazník


zákaz návštěv

26. 2. 2020
Opatření související s možnou infekcí koronavirem
4. 12. 2019
Zástup
19. 10. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA

archív

Kontakt

Interna Co, spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy