Úvodní stránka » Nabídky práce » Bonus za doporučení pracovníka pro volné místo - 5000Kč

Bonus za doporučení pracovníka na volné místo

Pokud sami nemáte o nabízené místo zájem, ale znát někoho ve vašem okolí, který hledá práci nebo změnu, nabízíme bonus za doporučení pracovníka pro volné místo v případě nástupu na celý úvazek.

Od: 8.12.2015 do: odvolání nebo obsazení všech volných pozic


Pracovní pozice: Všeobecná zdravotní sestra bez odborného dohledu (s registrací)

Výše bonusu: 5 000,-Kč


Pracovní pozice: fyzioterapeut bez odborného dohledu (s registrací)

Výše bonusu: 5 000,-Kč


Pracovní pozice: Všeobecná zdravotní sestra pod odborným dohledem nebo zdravotnický asistent

Výše bonusu: 3 000,-Kč


Pracovní pozice: fyzioterapeut pod odborným dohledem

Výše bonusu: 3000,-Kč


Pracovní pozice: Sanitář nebo sociální pracovník v přímé péči

Výše bonusu: 3000,-Kč


Všem nabízíme smluvní platové podmínky, vzdělávání, závodní stravování, ubytování, možnost připojit se k výhodnému firemnímu tarifu.

Podmínky výplaty bonusu v souvislosti s dobou trvání pracovního poměru doporučeného pracovníka.


1. Splátka po 6 měsících 50% náborového bonusu

2. Splátka po 18 měsících 50% náborového bonusu

Eventuální kandidáty je nutné doporučovat PÍSEMNOU FORMOU (obsahující jméno pozice, kontakt na doporučovaného pracovníka, jméno doporučujícího, datum doporučení, volitelně poznámky) před jeho osobním pohovorem !!!

Doporučení předejte:

vrchní sestra Milada Appeltová, 602 266 718, mi lada. appeltova@nemocnice-bubenec. cz

nebo

provozní řed. Zdeněk Morávek, 775 893 664, zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz

Toto doporučení je nutné doručit na personální oddělení a stává se součástí složky zaměstnance a je podkladem pro výplatu bonusu. Doporučující nechť se dostaví se ve lhůtách splatnosti viz. výše na personální oddělení. Nárok na bonus zaniká, pokud doporučený pracovník má udělenou důtku za porušení pracovních povinností nebo je ve výpovědní lhůtě.

V Praze 6 dne 26.7.2017


Aktuality

7.12.2017
Návštěva Mikuláše s Andělem
11.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
17.5.2017
vzduchové polohovací dlahy“ URIAS

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy