Úvodní stránka » Časté otázky

Co mám dělat pro přijetí mého nejbližšího na lůžka ?

  • pacient je hospitalizován na akutním lůžku

Odpověď: Ošetřující lékař nemocnice vyplní formulář Žádost o přijetí do LDN a odešle na naše faxové číslo. 

  • Pacient je hospitalizován v jiné vzdálené nemocnici následné péče a rodina si přeje mít pacienta blízko bydliště

Odpověď: Pokud zdravotní důvody hospitalizace trvají, ošetřující lékař nemocnice výplni formulář Žádost o přijetí do do nemocnice a odešle na naše faxové číslo. 

  • pacient je v domácí péči

Odpověď: Žádost o přijetí vyplní praktický lékař a odešle na naše faxové číslo. 

Po přijetí pacienta kontaktujte co nejdříve asistentku ředitelky pro ošetřovatelskou péči. Kontakt najdete zde...

 

Jak dlouho může být pacient hospitalizován ?

Odpověď: Pokud zdravotní stav stále vyžaduje lékařskou péči při hospitalizaci delší než 3 měsíce, schází se jednou měsíčně komise složená z pracovníků našeho zařízení a posuzuje nutnost další hospitalizace, kterou je možné ze zdravotních důvodů prodloužit.

Jaký je rozdíl mezi zdravotní péčí (následná lůžka)  a sociální péčí  (sociální lůžka)?

Specifika sociálního lůžka:

  • lékař není trvale přítomen (zdravotní péče na základě poukazu ORP) – ordinace 1x měsíčně, akutní stavy jsou řešeny konziliárně, případně cestou Emergency

  • Léky a pomůcky jsou předepisovány na recept/poukaz – na oddělení je pouze pohotovostní zásoba léků

  • Služba je zajištěna všeobecnou sestrou a pracovníky v přímé péči a personální obsazení odpovídá charakteru služby

  • Odborné výkony provádí všeobecné zdravotní sestry

  • péče je hrazena z příspěvku na péči a zdrujů klienta

 

Ubytování

Odpověď:

Pacient má možnost být umístěn na nadstandardním jednolůžkovém nebo dvojlůžkovém pokoji. Pokoj je vybaven ledničkou, televizí a elektricky ovládaným lůžkem. Dále jsou k dispozici 3-lůžkové pokoje s TV a více lůžkové pokoje, které jsou obsazené dle  potřeby  péče (např. více lůžkové zvýšené ošteřovatelské péče).

 

Mohu přinést do nemocnice potraviny?

Odpověď: Není vhodné přinášet pokrmy podléhající rychlé zkáze jako jsou šlehačka nebo majonéza, nebo pokrmy narušující léčebnou dietu jako jsou například sladkosti u diabetiků. Vhodné potraviny označené jménem pacienta můžete uložit do lednice pro pacienty, které jsou na každém oddělení.

 

Co si pacient má vzít sebou do nemocnice?

Odpověď: Občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Základní hygienické pomůcky jako jsou zubní kartáček a pasta, mýdlo, šampon. Většina pacientu se cítí lépe, pokud mají na sobě osobní noční košili nebo pyžamo, župan a ručník. Bohužel nejsme schopni zajistit praní tohoto prádla, jelikož naše zařízeni pere dodavatelsky a toto prádlo se opakovaně ztrácelo.

 

Co není vhodné brát do nemocnice?

Odpověď: Cennosti, šperky, větší finanční obnosy, v případě nutnosti doporučujeme uložit je do ústavního trezoru. Mobilní telefony doporučujeme u pacientu, jejichž zdravotní stav jim umožňuje kontrolu telefonu a i v tomto případě jsou vhodnější starší a levnější přístroje vzhledem k tomu, že nemůžeme ručit za volně přístupné věci.

 

Proč má babička na posteli obě postranní zábrany?

Odpověď: Jednu zábranu si přeje v podstatě každý pacient, protože mu pomáhá v pohybu na lůžku. Druhou zábranu ordinuje ošetřující lékař a zaznamená v dokumentaci pacienta a to jen u neklidných pacientů, kde hrozí pád z lůžka. Jakmile se zdravotní stav zlepší, druhá zábrana je odstraněna.

 

Jaké jsou návštěvní hodiny?

Odpověď: 

1. Návštěvní hodiny na odděleních jsou od 14 do 19 hodin.
2. Návštěvy pro mobilní pacienty mimo prostory oddělení (vestibul, park) jsou možné během celého dne.
3. Areál nemocnice je otevřen od 7:00 do 19:00 hodin.
4. Platnost dosud vystavených propustek se ke dni 1.6.2014 ruší.

 

Mohu do arealu vozidlem?

Odpověď:  U vjezdu do areálu je instalována značka zákazu vjezdu a platí režim pro místní úpravu silničního provozu ve správním obvodu Praha 6 , protože docházelo k blokování komunikací a sanitní vozy nemohly projíždět. Zákaz vjezdu neplatí pro držitele průkazu ZTP s označením na vozidle. Areál je kontrolován městskou policí Prahy 6 s příslušnými oprávněními. Výjimky v podobě  povolení ke vjezdu ve výjimečných případech povoluje pouze asistentka ředitelky pro ošetřovatelskou péči nebo provozní ředitel.

 

Alkoholické napoje a kouření?

Odpověď: Jsou zakázané zákonem ve všech zdravotnických zařízeních.

Jak je zajištěno stravovaní?

Odpověď: Dle ordinace lékaře má pacient určenu "dietu" , eventuálně speciální výživové přípravky (například. fy. Nutricia - Nestle).  Jídlo je několikrát denně dováženo v termoboxech  z kuchyně společnosti  INITA spol. s r.o. , která se zabývá přípravou a distribucí  stravy do různých zařízení již nekolik let. a splnuje opakovaně veškeré hygienické a dietní požadavky.


Aktuality

8.7.2019
Praktický lékař Dovolená 15.7.- 19.7.2019
19.10.2018
TISKOVÁ ZPRÁVA
10.10.2018
Ledničky na pokojích

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy