Úvodní stránka » Poskytovaná péče » následná lůžková péče

Důvodem k příjmu na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jeho zdravotní stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí.

Hospitalizace je na dobu určitou a její délka je určena pouze zdravotním stavem pacienta.

Při příjmu pacienta se v rámci vstupního vyšetřeni zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta a je připraven plán lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Cílem pobytu na následném lůžku je:

  • Zlepšení zdravotního stavu, mobility a soběstačnosti tak, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení.
  • Udržet na co nejdelší dobu stávající stav u nevyléčitelně nemocných a zajistit komfort a důstojné podmínky v závěrečné fázi života bez fyzického a psychického utrpení.

V čele týmu zdravotnických pracovníku je primář nemocnice a asistentka ředitelky pro ošetřovatelskou péči. Dalšími členy jsou kvalifikovaní lékaři a zdravotní setry, rehabilitační pracovnice, logoped a nižší zdravotnický personál.

Péče o pacienty je komplexní a můžeme ji rozčlenit na několik složek.

 

Lékařská péče

Lékař denně posuzuje zdravotní stav pacientů a na tomto základě indikuje medikaci, rehabilitační postupy a doplňková vyšetření.

Ošetřovatelská péče

Při příjmu pacienta se vždy provádí krátkodobý a dlouhodobý plán ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská péče odpovídá všem moderním trendům a postupům péče o pacienta. Kvalifikovaný ošetřovatelský personál zajišťuje komplexní péči o pacienty. Součástí je sledování příjmu potravy a pitný režim. V případě nedostatečného příjmu jsou podány potravinové doplňky (Nutridrink, Diasip).

Rehabilitační péče

Rehabilitační péče je ordinována lékařem dle zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že většina pacientu je ležících, je zaměřena především na mobilizaci a nácvik soběstačnosti. Cílem je zlepšit nebo udržet pohyblivost, soběstačnost a kontinenci.


Aktuality

28.3.2019
Praktický lékař - 1.4.2019 - Provoz omezen
18.12.2018
Vánoční provoz
19.10.2018
TISKOVÁ ZPRÁVA

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy