Úvodní stránka » Následná lůžková péče

Následná lůžková péče

Nemocnice Interna Co,s.r.o. provozuje 80 lůžek následné péče, nemá určený spád a může přijímat pacienty z celé ČR. Příjem na lůžka se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnic nebo na doporučení praktického lékaře z domova.

Důvodem k umístění na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jeho zdravotní stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí.

Hospitalizace je na dobu určitou a její délka je určena pouze zdravotním stavem pacienta.

Při příjmu pacienta se v rámci vstupního vyšetřeni zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta a je připraven plán lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Cílem pobytu na následném lůžku je:

  • Zlepšení zdravotního stavu, mobility a soběstačnosti tak, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení.
  • Udržet na co nejdelší dobu stávající stav u nevyléčitelně nemocných a zajistit komfort a důstojné podmínky v závěrečné fázi života bez fyzického a psychického utrpení.

V čele týmu zdravotnických pracovníku je primář nemocnice a asistentka ředitelky pro ošetřovatelskou péči. Dalšími členy jsou kvalifikovaní lékaři a zdravotní setry, rehabilitační pracovnice, logoped a nižší zdravotnický personál.

Péče o pacienty je komplexní a můžeme ji rozčlenit na několik složek.

Lékařská péče

Lékař denně posuzuje zdravotní stav pacientů a na tomto základě indikuje medikaci, rehabilitační postupy a doplňková vyšetření.

Ošetřovatelská péče

Při příjmu pacienta se vždy provádí krátkodobý a dlouhodobý plán ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská péče odpovídá všem moderním trendům a postupům péče o pacienta. Kvalifikovaný ošetřovatelský personál zajišťuje komplexní péči o pacienty. Součástí je sledování příjmu potravy a pitný režim. V případě nedostatečného příjmu jsou podány potravinové doplňky (Nutridrink, Diasip).

Rehabilitační péče

Rehabilitační péče je ordinována lékařem dle zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že většina pacientu je ležících, je zaměřena především na mobilizaci a nácvik soběstačnosti. Cílem je zlepšit nebo udržet pohyblivost, soběstačnost a kontinenci.

Ubytování

Pacient má možnost být umístěn na nadstandardním pokoji. Pokoj je vybaven ledničkou, televizí a elektricky ovládaným lůžkem. Na nadstandardním pokoji je možná návštěva nejbližších příbuzných po celý den, s výjimkou doby vizit, rehabilitace nebo provádění jakýchkoliv zdravotnických výkonů na pokoji. V  případě dvojlůžkových pokojů je také nutné respektovat  spolupacienta.

V letním období je možné využívat park, ve kterém je nemocnice umístěna.

Ostatní pokoje jsou obsazené dle  potřeby  péče (např. více lůžkové pokoje nebo pokoje zvýšené ošteřovatelské péče).


Kontakt

Interna Co, spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy