Úvodní stránka » Poskytovaná péče » následná rehabilitační péče

Následná rehabilitační péče

 

Tato péče je vhodná pro pacienty, kteří mají předpoklad, že intenzívnější rehabilitace je pro ně ze zdravotního pohledu možná a přináší perspektivu rychlejšího návratu do domácího prostředí.

Je vhodné, aby tato následná rehabilitační péče navazalovala na akutní péči nebo aby následovala co nejdříve po propuštění z akutních lužek.

Poskytujeme rehabilitační léčbu u širokého spektra diagnóz po propuštění z lůžek například neurologických, chirurgických, interních či ortopedických.

Jedná se především o:

  • Stavy po CMP (cévní mozkové příhody), roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, neurodegenerativní onemocnění, úrazech a operacích mozku a míchy, periferní, polyneuropatie různé etiologie

  • Stavy po operacích srdce, dutiny břišní, totálních náhradách velkých kloubů - TEP kyčelního, kolenního kloubu a dalších ortopedických výkonech

  • Poúrazové stavy pohybnového aparátu

  • Stavy po operacích páteře včetně FBSS (syndrom selhání operace)

  • Chronické bolestivé stavy pohybového aparátu včetně bolestivých stavů páteře, pseudoradikulární a radikulámí syndromy nereagující na ambulantní léčbu

O rehabilitaci se stará odborný rehabilitační tým fyzioterapeutů a ergoterapeut.

Naši fyzioterapeuté používají široké spektrum metod jak analytických tak neurofyziologických (Vojtova metoda, PNF, senzomotorická stimulace) s cílem reedukace pohybu, obnovení rozsahu pohybu (s využitím motodlahy), zvýšení či udržení svalové síly a celkové kondice. Při nácviku chůze využíváme nejrůznějších pomůcek. Jsou k dispozici vertikalizační stůl, Vojtův stůl, bradlový chodník, venkovní povrchy pro nácvik chůze, motodlahy, zařízení pro cvičení v závěsu, vysoká a nízká chodítka, čtyřkolky. Z fyzikálních terapií využíváme elektroterapii, magnetoterapii, termoterapii včetně parafinu.

Hospitalizace je na dobu určitou a její délka je určena pouze úspěšností rehabilitace pacienta. RHB lékař provádí hodnocení stavu léčby.

Návrh pro hospitalitzaci na tomto typu lůžek je oprávěněn vyplnit ošetřující lékař v nemocnici poskytující akutní léčbu nebo praktický lékař, pokud jde o překlad z domácího prostředí.
 

Pro hospitalizace na lůžku rehabilitační péče musí mít pacient již tuto hospitalizaci  předem schválenou revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Žádost je nutné podat na žádance „NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ LÉČEBNĚ (zde návod dle metodiky VZP) + doplnit předběžnou lékařskou propouštěcí zprávou. Více na

https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/lazne-a-lecebny/navrhova-cinnost-pri-poskytovani-lecebne-rehabilitacni-pece-v-odborne-lecebne


Teprve poté jsme oprávněni pacienta na tento typ lůžka hospitalizovat. Je tedy nutné míti k žádosti o hospitalizaci také kladné stanovisko revizního lékaře jako přílohu, jinak nejsme oprávněni tuto péči poskytovat.

Žádost je nutné zaslat na FAX nemocnice, nejlépe na formuláři, který je k dispozici na těchto stránkách nemocnice a obsahuje požadované údaje (zde).

 

 


Aktuality

28.3.2019
Praktický lékař - 1.4.2019 - Provoz omezen
18.12.2018
Vánoční provoz
19.10.2018
TISKOVÁ ZPRÁVA

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy