Úvodní stránka » Interna Co

Nemocnice následné a rehabilitační péče

Společnost Interna Co, spol. s r. o. Chittussiho 144/1, Praha 6 vznikla v roce 1996 jako nestátní zdravotnické zařízení. V té době náplní činnosti byla akutní interní lůžka, interní ambulance a ambulance praktického lékaře.

V roce 1999 byla akutní interní lůžka převedena na lůžka následné péče dle požadavku Ministerstva zdravotnictví. Od roku 2009 provozuje společnost také lůžka sociálně zdravotní.

V roce 2013 jsme úspěšně prošli výběrovým řízením MZČR na nové odbornosti.

Těmi jsou následná rehabilitační péče a dlouhodobá ošetřovatelská péče.
 
V současnosti tedy poskytujeme zdravotní péči na 80 lůžkách zdravotních a 20 lůžkách sociálních. Zdravotní lůžka se dle druhu péče dělí na 40 lůžek následné péče, 20 lůžek rehabilitačních a 20 lůžek ošetřovatelských. 

Součástí nemocnice je interní ambulance a ordinace praktického lékaře.
 
Jako soukromá společnost nemáme určenou spádovou oblast, a to nám umožňuje poskytovat služby občanům z celé ČR bez omezení regionu na lužkách zdravotních i sociálních. Rovněž přijímáme pacienty zařazené do dialyzačního programu.

Kvalifikace a počet lékařů, zdravotních sester a nižšího zdravotnického personálu je v souladu s požadavky a nároky zdravotních pojišťoven. V počtu fyzioterapeutů a nižšího zdravotnického personálu tyto počty dokonce překračujeme ve snaze zajistit kvalitní péči o naše pacienty.

Snahou vedení organizace je kontinuální zavádění nových a moderních metod léčení, ošetřování a rehabilitace. Cílem péče zdravotnických pracovníků naší nemocnice je zlepšení zdravotního stavu pacientů, snaha o jejich návrat do domů bez většího omezení aktivit. Pokud to není možné, tak stabilizovat zdravotní stav natolik, aby bylo možné přeložení do některého sociálního zařízení.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Interna Co, spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy