Úvodní stránka » Aktuality » Nová RHB a ošetřovatelská lůžka

Rádi bychom informovali o změnách, které nastaly v našem zařízení za poslední čtvrtletí tohoto roku. 

V rámci jednání se zdravotními pojišťovnami v roce 2012 došlo k dohodě na restrukturalizaci lůžek v našem zařízení s platností od 1.7.2013. 
 
Nicméně od 1.7.2013 je pro pojištěnce VZP možné v našem zařízení poskytovat zdravotní péči v následujících oborech a kapacitách.

 Zdravotní lůžka

Ústavní následná péče – Oš. Den  0024 – 40 lůžek

Dlouhodobá ústav. lůž. rehabilitační péče – Oš. Den  0022 – 20 lůžek

Ústavní péče na ošetřovatelském lůžku – Oš. Den  00005– 20 lůžek

 

Sociální péče

Zvláštní ambulantní péče v ZZ ústavní péče – odbornost 004 – 20 lůžek

 
Pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven jsou k dispozici stále lůžka následné a sociální péče, do doby, než budou uzavřeny smlouvy i pro nové odbornosti.
 
 
► RHB Lůžka ◄
Pro podání žádosti o umístění je možné tak jako dosud použít aktualizovaný formulář umístěný na našich internetových stránkách (či viz příloha) http://www.ldn-bubenec.cz/formulare.html
 
Je zde ale jedna důležitá změna a to ta, že pro umístění na lůžku rehabilitační péče musí mít pacient již toto schváleno revizním lékařem. Teprve poté jsme oprávněni pacienta na tento typ lůžka hospitalizovat. Je tedy nutné míti k žádosti o hospitalizaci také kladné stanovisko revizního lékaře jako přílohu, jinak nejsme oprávněni tuto péči poskytovat.
 
 
V současné chvíli probíhá přechodné období, kdy pacienti hospitalizování na lůžkách následné péče postupně uvolňují lůžka pro pacienty z nových odborností.
 
Také se tento a následující týden finišují úpravy na vybavení tělocvičny a pokojů.
Personální obsazení dle vyhlášky je kompletní (RHB lékař, fyzioterapeuti)
 
Ostatní podmínky se nemění, jen došlo k změně v ubytovacích kapacitách. Dnes je většina standardních pokojů třílůžkových s TV.

► Sociální lůžka ◄

 
V pavilonu C, kde jsou sociální lůžka, došlo k odstranění staré sedačky a instalaci plošiny pro přesun imobilních klientů po schodišti, což přispělo ke zvýšení bezpečnosti a pohodlí při zdolávání schodů.


Aktuality

28.3.2019
Praktický lékař - 1.4.2019 - Provoz omezen
18.12.2018
Vánoční provoz
19.10.2018
TISKOVÁ ZPRÁVA

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy