Úvodní stránka » Poskytovaná péče

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje péči ambulantní a lůžkovou v následujících oborech:

• následná lůžková péče - odbornost 9U7 - OD0024

praktický lékař pro dospělé, interní ambulance - odbornost 001 a 101

• sociální lůžka - odbornost 004

nově také od 1.7. 2013 pro pojištěnce VZP

následná rehabilitační lůžka - odbornost 2U1 - OD0022

lůžka dlouhodobé ošetřovatelské péče - odbornost 9H9 - OD0005

 

Následná péče

K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jeho zdravotní stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí. 

 

 

Následná rehabilitační péče

Tato péče je vhodná pro pacienty, kteří mají předpoklad, že intenzívnější rehabilitace je pro ně ze zdravotního pohledu možná a přináší perspektivu rychlejšího návratu do domácího prostředí. 

 

 

Výhody koexistence obou typů lůžek v našem zařízení

Nabízíme naši kapacitu pro léčbu zejména pro pacienty po amputaci dolních končetin. Pacienty přijímáme z akutního lůžka okamžitě po propuštění z chirurgického oddělení na lůžka následné péče. Po dohojení pahýlu v indikovaných případech zajistíme překlad na navazující lůžka rehabilitační, kde je zajištěna intenzivnější rehabilitace než na lůžkách následné péče.

Zde disponujeme potřebným týmem kvalifikovaných fyzioterapeutů a potřebným vybavením. Cílem je navrácení maxima soběstačnosti tak, aby pacient mohl být propuštěn do svého sociálního prostředí.

 

Rehabilitace pro pacienty jiných ZP než VZP nebo neležících na rehabilitačním lůžku – samoplátci pro více infomcí kontaktujte vrchní sestru.

 

 

 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Interna Co, spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy