Úvodní stránka » Poskytovaná péče

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje péči ambulantní a lůžkovou v

následujících oborech:

následná lůžková péče - odbornost 9U7 - OD0024

praktický lékař pro dospělé, interní ambulance - odbornost 001 a 101

sociální lůžka - odbornost 004

nově také od 1.7. 2013 pro pojištěnce VZP

následná rehabilitační lůžka - odbornost 2U1 - OD0022

lůžka dlouhodobé ošetřovatelské péče - odbornost 9H9 - OD0005

Veškeré základní infomace ve formě letáčku jsou ke stažení zde  

 

Následná péče

K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jeho zdravotní stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí. Garanem obornosti je lékař specializace interní či geraitrické.

 

 

Následná rehabilitační péče

Tato péče je vhodná pro pacienty, kteří mají předpoklad, že intenzívnější rehabilitace je pro ně ze zdravotního pohledu možná a přináší perspektivu rychlejšího návratu do domácího prostředí. Garantem odbornosti je lékař specializace fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace.

 

 

Výhody koexistence obou typů lůžek v našem zařízení

Nabízíme naši kapacitu pro léčbu zejména pro pacienty po amputaci dolních končetin. Pacienty přijímáme z akutního lůžka okamžitě po propuštění z chirurgického oddělení na lůžka následné péče. Po dohojení pahýlu v indikovaných případech zajistíme překlad na navazující lůžka rehabilitační, kde je zajištěna intenzivnější rehabilitace než na lůžkách následné péče.

Zde disponujeme potřebným týmem kvalifikovaných fyzioterapeutů a potřebným vybavením. Cílem je navrácení maxima soběstačnosti tak, aby pacient mohl být propuštěn do svého sociálního prostředí.

 

Spolupracujeme s partnery v oblasti protetických pomůcek a zajišťujeme tak výrobu protézy nebo dodání invalidního vozíku během hospitalizace. Tím je umožněn nácvik chůze či ovládaní vozíku již během hospitalizace.

V současené době spolupracujeme s renomovanými firmami

DMA PRAHA s.r.o. http://www.dmapraha.cz/  a  Ortopedické pomůcky s.r.o. - http://www.protetika.cz

 

Rehabilitace pro pacienty jiných ZP než VZP nebo neležících na rehabilitačním lůžku – samoplátci pro více infomcí kontaktujte vrchní sestru

 

 

 


Aktuality

4. 12. 2019
Praktický lékař Dovolená 13.2.2020
19. 10. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA
10. 10. 2018
Ledničky na pokojích

archív

Kontakt

Interna Co, spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy