Úvodní stránka » Poskytovaná péče » sociální lůžka

Sociální péče

Součástí lůžkové části nemocnice je 20 sociálně lůžek. Indikace přijetí na tato lůžka je stabilizovaný zdravotní stav nevyžadující stálou lékařskou péči, ale zůstává potřeba stálé ošetřovatelské péče. Na tato lůžka přijímáme pacienty naší nemocnice, ale je možné přijmout i pacienta z domova nebo jiného sociálního zařízení. V případě zájmu kontaktuje asistentku ředitelky pro ošetřovatelskou péči našeho zařízení.

Po dobu pobytu na těchto lůžkách se o klienty stará ošetřovatelský personál. Pokud se zdravotní stav zhorší, jsou ošetřeni lékařem odděleni a eventuálně přeřazeni zpět na zdravotní lůžko našeho zařízení či na akutní lůžko dle diagnozy. Pokud je zdravotní stav beze změn a stabilní, pobyt na sociálně zdravotním lůžku není nijak časově limitován.

Jaký je rozdíl mezi zdravotní péčí (následná lůžka) a sociální péčí (sociální lůžka)?

Specifika sociálního lůžka:

  • lékař není trvale přítomen (zdravotní péče na základě poukazu ORP) – ordinace 1x měsíčně, akutní stavy jsou řešeny konziliárně, případně cestou Emergency

  • Léky a pomůcky jsou předepisovány na recept/poukaz – na oddělení je pouze pohotovostní zásoba léků

  • Služba je zajištěna všeobecnou sestrou a pracovníky v přímé péči a personální obsazení odpovídá charakteru služby

  • Odborné výkony provádí všeobecné zdravotní sestry

  • péče je hrazena z příspěvku na péči a zdrojů klienta

Standardní náklady

  • Ubytování a stravování činí od 1.2.2018 ze zákona maximálně 380, -Kč /den dle výše důchodu.
  • Ošetřovatelská péče je hrazena příspěvkem na péči v plné výši.
  • Další platbou jsou doplatky za léky které ošetřující lékař předepíše na recept.

Ubytování

Pacienti jsou ubytováni na 3-lůžkových pokojích s TV


Aktuality

28.3.2019
Praktický lékař - 1.4.2019 - Provoz omezen
18.12.2018
Vánoční provoz
19.10.2018
TISKOVÁ ZPRÁVA

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy