Úvodní stránka » Aktuality » Stanovisko k článku

Pohled z druhé strany

 

reakce na článek ze dne 29. července 2014 uveřejněném iDNES:

 

Šetření Územní znalecké komise pro Magistrát hl. m. Prahy (doručeno na počátkem měsíce července) potvrdilo náš názor, že péče, kterou jsme poskytli pacientovi VP, byla z lékařského hlediska v pořádku a odpovídala jeho zdravotnímu stavu.

 

Komise, rovněž v souladu s naším tvrzením, také konstatovala, že pacient VP byl v tak vážném zdravotním stavu, že mu žádná známá léčebná metoda nemohla zachránit život.

 

Komise hodnotila, jak probíhala péče o pacienta a jaký byl jeho zdravotní stav v průběhu celé hospitalizace v našem zařízení a ne, jak se snaží iDNES tvrdit, byl stav pacienta při přijetí do ÚVN.

 

V souladu s tímto stavem jsme také vedli jeho zdravotní dokumentaci, v níž byla prognóza terminálního (konečného) stádia, z níž vyplývají i standardy následně poskytované péče, zaznamenána primářkou našeho zdravotnického zařízení.

"Pochybením", o kterém se hovoří, je odlišný názor komise na přístup k léčbě kožních defektů.
Navrhovaná metoda tzv. "vlhkého hojení ran" byla u pacienta VP použita v ranějším stádiu jeho nemoci (byl přijat v květnu 2013 s již vytvořenými dekubity). V terminální fázi jeho nemoci jsme po důkladném zvážení zvolili metodu jinou. I s odstupem několika měsíců jsme přesvědčeni o tom, že náš postup byl správný.
Jednotný a jedině správný postup hojení ran neexistuje a je vždy na zvážení lékaře, kterou metodu použije.

Postup navrhovaný komisí jsme následně konzultovali i s naším dodavatelem materiálu pro vlhké hojení ran, který označil jejich možnou úspěšnost v dané situaci u pacienta VP za velmi nejistou, navíc s rizikem dalších nepříznivých průvodních jevů.

Proškolování a odborné vzdělávání personálu naší léčebny probíhá zcela v souladu s příslušnými předpisy průběžně už řadu let jak uvnitř našeho zdravotnického zařízení, tak mimo něj. Naprostá většina našich zdravotníků se také účastní programu celoživotního vzdělávání a navštěvuje příslušné semináře a školení.

Chápeme, že úmrtí, nebo vážné zdravotní potíže pacienta kteréhokoli zdravotnického zařízení vyvolává zájem médií. Problematika zdravotnických zařízení podobných tomu našemu je navíc s ohledem na zdravotní stav, vyhlídky jeho zlepšení, případně věk významné části pacientů velmi specifická.

Každý takový případ vyžaduje citlivé posouzení všech informací a zasvěcený a odborný komentář a cítíme se dotčeni způsobem, jakým media interpretují závěry Územní znalecké komise pro MHMP.

V Praze dne 31.7.2014

 

Do dnešního dne němáme od žádného kontrolního orgánu oficiální stanovisko

V Praze dne 1.7.2014

 

Následnou kontrolou archivu chorobopisů bylo zjištěno, že v našem zařízení nebyl v danou dobu hospitalizovaný žádný pacient Josef. P. a ani žádný Josef. P nebyl dne 3.11.2013 přeložen do ÚVN jak bylo uvedeno v článku idnes.

V Praze dne 13.1.2014

 

Stanovisko k článku Pacient z LDN zemřel..... ze dne 10.1.2014 uveřejněném na stránkách www.idnes.cz/

Internetové zpravodajství iDNES zveřejnilo dne 10.1.2014 článek bez znalosti reálií a provozu léčebny. Dnešním dnem naše léčebna požádala odbory kontroly poskytování péče Magistrátu hl. m. Prahy a VZP o cílenou kontrolu.

Současně zvažujeme podání trestního oznámení Policii ČR. Domníváme se, že se jedná o cílený útok na naši společnost, který může souviset s pokusem o vydírání, který jsme zaznamenali v nedávné době.

Prohlašujeme, že k žádnému pochybení z naší strany nedošlo a péče o naše pacienty je lege artis.

Za posledních pět let jsme poskytovali zdravotní péci celkem 1440 pacientům. Stížností na poskytování péče jsme za tu dobu zaznamenali 12, z nichž žádná nebyla kontrolními orgány včetně ČLK uznána za oprávněnou

Skutečnost, ze si někdo (pacient, jeho příbuzní apod.) na kvalitu pece ve zdravotnickém zařízení stěžuje, znamená v principu pouze tolik, ze má odlišný názor na to, jakým způsobem a v jakem rozsahu je pece poskytována daným zdravotnickým zařičením, nikoli ze pece je apriori jakkoli nedostatečná.

Je na příslušných kontrolních orgánech, aby oprávněnost takových stížností prověřily.


Do doby vyšetření celé kauzy proto bohužel nemůžeme poskytovat mediím a sdělovacím prostředkům žádné další informace.

Stejně jako v minulosti jsme vždy připraveni maximálně spolupracovat a poskytnou kontrolorům úplně informace k objektivnímu posouzeni případu.

V Praze dne 10.1.2014 
 
 

 

 


Aktuality

28.3.2019
Praktický lékař - 1.4.2019 - Provoz omezen
18.12.2018
Vánoční provoz
19.10.2018
TISKOVÁ ZPRÁVA

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy